DOKUMENTY

PPW dokumenty

Statut Stowarzyszenia Polish Professional Women in the Netherlands

 

PPW dokumenty

Regulamin Stowarzyszenia Polish Professional Women in the Netherlands

PPW dokumenty

Zasady Promocji Członkiń przez Stowarzyszenia

PPW dokumenty

Raport roczny za rok 2016

PPW dokumenty

 

 

Raport roczny za rok 2015