Kim są?

Komisarki to te z członkiń PPW, które są zaangażowane w działania dla innych członkiń stowarzyszenia. Dzięki ich aktywności PPW realizuje swoje cele, wypełnia zadania i organizuje wydarzenia.

Przeprowadzka za granicę swojego kraju wiąże się niejednokrotnie z koniecznością "przyspieszonego przystosowywania się". Te z nas, które przeprowadziły się do Holandii w związku z rozwojem kariery szukają często nowych znajomości i przyjaźni. Te, które do Holandii sprowadziła miłość mogą potrzebować nowych kontaktów i wyzwań zawodowych.

Chcemy, aby PPW było platformą zarówno interesujących kontaktów zawodowych jak i bliskich więzi prywatnych. Miejscem samorealizacji, dzielenia się swoimi mocnymi stronami oraz rozwijania tych, które są potrzebne w nowym miejscu zamieszkania. Tu jest też możliwość próbowania różnych, holenderskich realiów w swojskiej atmosferze.

Co robią?

Członkinie PPW, które jednocześnie są komisarkmi, przez aktywną działalność w organizacji:

- współtworzą Polish Professional Women, przez co sprawiają, że w Holandii istnieje stowarzyszenie, zrzeszające polskie profesjonalne i przedsiębiorcze kobiety - tworzą polską, nowoczesną organizację kobiecą w Holandii

- mają możliwość wykorzystywania swoich dotychczasowych, profesjonalnych umiejętności dla wyższych celów - rozwijają i wzmacniają swój profesjonalizm

- mogą realizować autorskie inicjatywy, rozwijać swoje pasje i nowe umiejętności - samorealizują się i zwiększają swoje kompetencje

- współpracują i współdziałają w różnych rolach i konfiguracjach i na różnych polach, często wykraczając poza swoje strefy komfortu, a to wszystko w przyjacielskiej atmosferze - rozwijają się osobiście

Jako komisarka możesz działać w takich obszarach

- kontakty z członkiniami
- planowanie i organizacja wydarzeń
- media i komunikacja zewnętrzna
- tłumaczenie i redakcja tekstów
- kontakty z innymi organizacjami
- organizacja wewnętrzna

Jeżeli jesteś członkinią PPW i masz wpisujące się w cele i wartości stowarzyszenia, pomysły na urozmaicenie i polepszenie działań stowarzyszenia oraz siłę sprawczą do ich realizacji, to daj nam znać! Zastanówmy się wspólnie, w jakiś sposób mogłabyś się realizować w ramach PPW.

Napisz do nas!