Walne Zgromadzenie Członkiń 2017 – fotorelacja

29 Czerwca odbyło się drugie, Walne Zgromadzenie członkiń Polish Professional Women in The Netherlands. 

Spotkanie miało miejsce w pięknej restauracji Loetje aan ‘t IJ z widokiem na rzekę IJ i na przystań w Amsterdamie. 

Wspólnie z uczestniczkami Walnego Zgromadzenia podsumowałyśmy działalność w roku 2016 oraz podejmowałyśmy ważne decyzje dotyczące zarówno zamkniecia roku 2016, jak i przyszłości PPW. Wiele czlonkiń skorzystało z tej niepowtarzalnej szansy, by mieć wpływ na działanie i przyszłość naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy za Waszą aktywność.

Agenda była napięta: raporty, sprawozdania, prezentacje i głosowania. Spotkanie było prowadzone przez Czlonkinie Zarządu: Monikę Boomgaard, Julitę Davies, Darię Kanters, Ewę Komorowską-van Wissen, oraz Beatę Wyszkowską. W komisji skrutacyjnej zasiadły Justyna van Dalen oraz Irmina Raczyło, którym serdecznie dziękujemy za pomoc.

Monika Boomgaard, Prezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie z działalności w roku 2016, a Skarbnik Stowarzyszenia, Ewa Komorowska-van Wissen, raport finansowy. Beata Wyszkowska podsumowała ankietę i opowiedziała o zainteresowaniach członkiń PPW.

W związku z rezygnacją Julity Davies z funkcji Członkini Zarządu, uczestniczki Walnego Zgromadzenia zagłosowały na następczynię, Monikę Krzepczak. Serdecznie dziękujemy Julicie za jej działalność w Zarzadzie PPW od początku istnienia Stowarzyszenia oraz za prowadzenie Działu Media. Witamy Monikę Krzepczak w Zarządzie PPW i na czele Działu Media , a także życzymy jej dużo satysfakcji z nowo objętej funkcji.

Kolejnym punktem spotkania bylo głosowanie na nasze dotychczasowe audytorki, które zostały powołane na kolejny rok. Dziękujemy Grażynie Chrust i Agnieszce Gradek de Muynck.

Po zakonczeniu glosowań na formalne punkty Walnego Zgromadzenia, Sekretarz Daria Kanters przedstawiła wyniki ankiety na temat wartości Stowarzyszenia PPW. Ankieta została przeprowadzona w maju i czerwcu 2017, wypowiedziało się w niej 55 (ze 112 – 49%) czlonkiń. W wyniku dyskusji i głosowania PPW przyjęło zestaw pięciu wartości oraz motto dla Stowarzyszeni PPW. Niedługo zostaną one oficjalnie głoszone przez PPW.

Następnym punktem obrad była propozycja ubiegania się PPW o przystąpienie do Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) w Holandii. Julia Jelińska przedstawiła profil organizacji NVR oraz powody przystąpienia PPW do NVR. Członkinie wypowiedziały się przychylnie na temat tego wniosku. Uchwała o rozpoczęcie procesu ubiegania się PPW o członkostwo w NVR została przyjęta przez aklamację. Daria Kanters i Julia Jelińska rozpoczną proces ubiegania się o członkostwo w NVR już w najbliższych dniach.

Na zakończenie formalnej części spotkania, Zarząd Polish Professional Women przedstawił plan działania na sezon 2017-2018.

Wieczór zostal uwieńczony networkingiem, przy ciepłych przekąskach oraz z widokiem na piękną przystań Amsterdamu.

Fotografem wydarzenia była  Anna Pujer.  Poniżej, zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Walnego Zgromadznia.

Wszystkim uczestniczkom Walnego Zgromadzenia serdecznie dziękujemy za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w obradach i podejmowaniu decyzji. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania PPW.

Aktualny kalendarz imprez jest dostępny na naszej stronie.

Posted in Spotkania, Wszystkie, Zdjęcia and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *