MISJA I WIZJA

Misją Polish Professional Women in the Netherlands jest zrzeszanie polskich profesjonalistek w Królestwie Niderlandów, wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego oraz promowanie wizerunku kobiet, realizacji ich ambicji zawodowych i społecznych a także inicjowanie i współpraca z profesjonalistkami innych narodowosci w Holandii.

Poprzez swoje działania chcemy wpływać na wzrost udziału kobiet, a także wzmocnić ich pozycję, w tym w szczególności Polek, w życiu społecznym i zawodowym w Królestwie Niderlandów, a co za tym idzie promować pozytywny wizerunek profesjonalnych kobiet w Królestwie Niderlandów.

Swoim dzialaniem pragniemy inspirować oraz wspomagać wszystkich, którzy pragną realizować swoje ambicje.

Jesteśmy organizacją apolityczną i ponadreligijna a naszym działaniom przyświeca idea profesjonalizmu zawodowego.

Nasze członkinie to kobiety pozytywne, ciekawe świata, toleracyjne, niebojące się wyzwań i dające sobie radę w każdych warunkach.

Patronką naszej organizacji jest polska emigrantka, noblistka, kobieta, której udało się osiągnąć najwyższy stopień profesjonalizmu w czasach, kiedy to było bardzo trudne - Maria Skłodowska-Curie.

Nie można, bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy się stać najbardziej użyteczni.
Maria Skłodowska-Curie

CELE I INICJATYWY

Naszym działaniom przyświeca idea stworzenia platformy zrzeszającej profesjonalistki – przedsiębiorcze kobiety mieszkające i pracujące w Holandii. Zmiana miejsca, a nawet kraju, zamieszkania nie musi oznaczać braku możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Wręcz przeciwnie, to okazja do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, które często trudno byłoby rozwijać pracując w Polsce.

Nasz cel to zainteresowanie i zaproszenie do naszej grupy jak największej liczby aktywnych zawodowo Pań, tak aby sieć naszych kontaktów była bogata i różnorodna. Nasze członkinie to osoby z bogatym doświadczeniem i dużą praktyką zawodową, które chętnie dzielą się swoją wiedzą. Reprezentują rożne zawody i branże. Są wśród nas przedstawicielki świata biznesu, kultury, instytucji naukowych, a także organizacji społecznych.

Chcemy wspierać aktywne zawodowo Polki tworząc platformę wymiany wiedzy, doświadczeń, a przez to wspierać rozwój osobisty i zawodowy naszych członkiń.

TO WŁAŚNIE MY!

Walne Zgromadzenie - Polish Professional Women

WARTOŚCI I MOTTO

Wartości Polish Professional Women in the Netherland

Motto Polish Professional Women in the Netherlands

CELE

 

Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego

 

 

Zrzeszanie Polskich profesjonalistek

 

 

Promowanie pozytywnego wizerunku Polaków

 

 

Wspieranie pozytywnych 
relacji PL-NL

 

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO…

Polish Professional Women in the Netherlands była początkowo inicjatywą na portalu LinkedIn. W miesiąc od momentu utworzenia się grupy, w kwietniu 2015 roku doszło do pierwszego spotkania.

Następnie, coraz to liczniej, zaczęłyśmy się spotykać regularnie. 7 września 2015 grupa przeistoczyła się w stowarzyszenie, a 23 września nastąpiła uroczysta inauguracja, której gościem honorowym był Pan Ambasador RP Jan Borkowski. 

Stowarzyszenie jest inicjatywą wolontariacką, nad programem działalności i organizacją pieczę sprawuje zarząd oraz poszczególne działy.

Aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania stowarzyszenia jest statut.

Polish Professional Women in the Netherlands Society
KvK-nummer 64059448