OVER ONS

Polish Professional Women in the Netherlands is een groep die is opgericht voor Poolse vrouwen die beroepsmatig actief zijn in Nederland. Ons doel is het samenbrengen, ondersteunen en promoten van succesvrouwen die in dit land wonen.

Onze leden zijn vertegenwoordigers van verschillende beroepen en branches die het uitstekend doen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wat ons behalve het woon land verbindt, zijn passie, ambitie, nieuwsgierigheid naar de wereld en positieve energie.

MISSIE EN VISIE

De missie van Polish Professional Women in the Netherlands is het samenbrengen van Poolse professionele vrouwen in Nederland, het ondersteunen van de persoonlijke en carrièreontwikkeling, het promoten van het vrouwelijk imago, het realiseren van hun beroeps- en maatschappelijke ambities en tevens initiatie en samenwerking met professionele vrouwen in Nederland met andere nationaliteiten.

Met onze activiteiten willen wij invloed uitoefenen op de stijging van het aandeel van vrouwen en hun positie versterken, in het bijzonder van Poolse vrouwen, in het maatschappelijke en beroepsleven in Nederland en zo uiteindelijk een positief imago van professionele vrouwen in Nederland promoten. Op deze manier willen wij iedereen inspireren en helpen die haar ambities wil realiseren. Wij zijn een apolitische en non-religieuze organisatie en onze handelswijze is gebaseerd op het idee van beroepsprofessionaliteit. Onze leden zijn positieve vrouwen, nieuwsgierig naar de wereld, tolerant, niet bang voor uitdagingen en bestand tegen alle soorten omstandigheden.

Het boegbeeld van onze organisatie is de Poolse emigrante, Nobelprijswinnares en vrouw die erin slaagde om het hoge professionele niveau te bereiken in tijden dat dit ontzettend moeilijk was - Maria Skłodowska-Curie.

“Men mag namelijk niet hopen dat de wereld een betere kant opgaat als een enkele eenheid zich niet in een betere richting beweegt. Met dit doel dient ieder van ons te werken aan zichzelf en zich tegelijkertijd bewust te zijn van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor de algehele vorm van datgene wat en in de wereld gebeurt en van onze directe verplichting om diegenen te helpen die wij het meest van dienst kunnen zijn.”

Maria Skłodowska-Curie

DOELSTELLINGEN

De doelen van de Polish Women Society staan vermeld in de statuten van de vereniging. Deze omvatten:

a. het promoten van de creatie van een professioneel contactennetwerk van Poolse vrouwen in Nederland alsmede van samenwerking van Poolse vrouwen met specialisten uit andere landen (networking);

b. het promoten en ondersteunen van initiatieven en activiteiten van Poolse vrouwen (persoonlijke en carrièreontwikkeling);

c. deelname van leden van de vereniging aan het Nederlandse bedrijfsleven, de politiek en de wetenschappelijk-culturele sector (maatschappelijke activiteit en verantwoordelijkheid);

d. het creëren van een positief imago van Polen en Poolse vrouwen in Nederland .

INITIATIVEN- SOCIAL RESPONSIBILITY

Wij willen positieve invloed uitoefenen op de omgeving en voelen dat de activiteiten van Polish Professional Women bijdragen en een basis vormen voor het opbouwen van goede relaties met de wereld om ons heen. Wij willen maatschappelijk verantwoordelijk zijn!

Als organisatie die actieve professionele vrouwen bijeenbrengt is het in de eerste plaats onze wens dat alle vrouwen onder verschillende beroepsomstandigheden uit de verf komen en op deze manier een sterker gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid krijgen. Wij wensen dat elke vrouw om ons heen die dat maar wil, de kans heeft om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen en zich compleet en voldaan voelt. Het is onze missie om ervaring en kennis, positieve energie, nieuwsgierigheid naar de wereld, openheid en tolerantie met anderen te delen.

In het kader van de Social Responsibility Commissie zijn wij aan de slag gegaan om deze missie te realiseren. Wij hebben contacten aangeknoopt met lokale vrijwilligersorganisatie voor de ondersteuning van vrouwen uit verschillende milieus en etnische groepen.

Zo is het idee ontstaan voor de eerste stappen in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de gezamenlijke organisatie van bijeenkomsten, cursussen, motivatiesessies maar ook het creëren van stageplekken zullen wij deelnemen aan het  stimuleren van beroepsactiviteit en maatschappelijke deelname door vrouwen uit minder  bedeelde milieus.

SAMENWERKING

Onze leden zijn Poolse vrouwen die in Nederland wonen, vrouwen die professioneel actief zijn. Universitair afgestudeerden die in een bedrijf werken of een eigen bedrijf hebben. Specialisten op verschillende gebieden; positieve, gedurfde en ambitieuze vrouwen.

We organiseren trainingen, netwerkbijeenkomsten, nodigen sprekers uit, delen onze ervaring, ondersteunen professionele activiteiten, werken samen met andere organisaties.

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Op diverse manieren kunt u met ons actieve netwerk samenwerken. U kunt bijvoorbeeld uw organisatie introduceren en uw kennis met tientallen professionele vrouwen delen, door een training te verzorgen en uw ervaringen te delen.

Ook kunt u sponsor worden van onze organisatie, en daarmee onze doelstellingen en activiteiten ondersteunen. Maar wij staan ook open voor andere ideeën.

In alle gevallen stellen we het zeer op prijs als u contact met ons opneemt.