FAQ

Czy można wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez Polish Professional Women Society nie będąc członkiem za jednorazową opłatą?
Organizując wydarzenia, stowarzyszenie ma przede wszystkim na względzie swoje członkinie, czyli osoby, które złożyły deklarację członkowską i uiściły składkę członkowską. Możliwość uczestniczenia osób spoza grona członkiń w działalności Stowarzyszenia za jednorazową opłatą zależeć będzie każdorazowo od szczególnego interesu stowarzyszenia (np. konieczności pozyskania dodatkowych środków na wykonanie założonych celów Stowarzyszenia).

Dlaczego muszę płacić składkę członkowską za cały rok a nie mogę jedynie uczestniczyć w wybranych wydarzeniach za jednorazową opłatą?
Stowarzyszenie jest wspólnym przedsięwzięciem. Jego idea zakłada, że z jednej strony będą mieć miejsce wydarzenia, odpowiadające celom członkiń, a z drugiej strony członkinie będą partycypować w kosztach realizacji tych wydarzeń. Dla osiągania celów niezbędne jest długofalowe planowanie wdrożenia w życie pomysłów, ale także i wydatków związanych z realizacją tych pomysłów. Oparcie działalności Polish Professional Women Society jedynie o opłaty jednorazowe wiązałoby się z niepewnością finansową i brakiem możliwości perspektywicznego rozwoju.

Jak złożyć wypowiedzenie członkostwa?
Wypełnij poniższy formularz wypowiedzenia:
Otwórz formularz >>>

Czy moje członkostwo wygaśnie automatycznie jeśli nie wpłacę składki na kolejny rok?
Nie. Jeśli chcesz zrezygnować z członkostwa w kolejnym roku, konieczne jest złożenie wypowiedzenia. Możesz zrobić to wypełniając formularz >>>

Czy mogę zawiesić moje członkostwo na kilka miesięcy?
Nie. Jeśli chcesz zrezygnować z członkostwa na kilka miesięcy, konieczne jest złożenie wypowiedzenia.
Będziesz mogła ponownie zostać członkinią w okresie późniejszym, jeżeli złożysz wniosek, będziesz spełniać warunki członkostwa i wpłacisz składkę członkowską wraz z opłatą administracyjną.

Jakie są cele Polish Professional Women Society?
Cele Polish Professional Women Society są określone w statucie stowarzyszenia. Obejmują one:
a. promowanie tworzenia profesjonalnej sieci kontaktów polskich kobiet w Królestwie Niederlandów oraz współpracy polskich kobiet ze specjalistwami innych narodowości (networking);
b. promowanie i wspieranie inicjatyw i aktywności polskich kobiet (rozwój osobisty i zawodowy)
c. udział członkiń stowarzyszenia w holenderskim życiu gospodarczym, politycznym, a także w sferze nauki i kultury (aktywność i odpowiedzialność społeczna);
d. tworzenie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej i polskich kobiet w Królestwie Niderlandów (wizerunek).

Jakiego rodzaju wydarzenia organizuje Polish Professional Women Society?
W sezonie 2015/2016 http://www.polishprofessionalwomen.com/spotkania/ oferujemy szkolenia z zakresu rozwoju osobistego na gruncie zawodowym. Dobieramy ekspertów, mając na celu to, aby wydarzenia z ich udziałem przyniosły pozytywny skutek w sferze wzmacniania soft skills naszych członkiń. Ponadto, organizujemy spotkania, umożliwiające członkiniom wzajemne poznanie się i poszerzenie grona swoich kontaktów towarzyskich oraz zawodowych (tzw. spotkania networkingowe).

Na co są przeznaczane składki członkowskie?
Składki członkowskie są przeznaczane na wykonywanie celów statutowych stowarzyszenia, w szczególności na pokrywanie kosztów organizacji spotkań o charakterze szkoleniowym oraz tzw. spotkań networkingowych. Składki członkowskie pozwalają stowarzyszeniu zapłacić za najem sali, sprzętu, pokryć koszty wystąpienia ekspertów (np. transportu, zakwaterowania), a także zapłacić za takie usługi jak hosting strony, wykonanie bannera, ulotek, wizytówek itp.

Czy osoby zaangażowane w pracę Polish Professional Women Society otrzymują wynagrodzenie?
Każda z osób zaangażowanych w prace na rzecz stowarzyszenia działa pro bono. Zarząd jak i osoby pracujące w Działach ponoszą rożnego rodzaju koszty (np. parkowania, przejazdów, spotkań z osobami, z którymi stowarzyszenie chciałoby nawiązać współpracę). Póki co, koszty te nie są refundowane przez stowarzyszenie. Być może, jak już sytuacja stowarzyszenia będzie jednoznacznie przewidywalna, będzie ono mogło pozwolić sobie, na zwrot kosztów tym, którzy działają na jego rzecz.

Czy mówcy / eksperci, prowadzący kursy i szkolenia otrzymują wynagrodzenie?
Stowarzyszenie stara się tak prowadzić działalność, aby mówcy / eksperci, prowadzący kursy i szkolenia godzili się występować pro bono. Jednakże, stowarzyszenie pokrywa koszty związane z wydarzeniem (np. najmu Sali, transportu, zakwaterowania, obsługi technicznej itp.).