Kim są?

Wolontariuszki to te z członkiń PPW, które są zaangażowane w działania na rzecz lokalnej społeczności, czyli swoje działania kierują na zewnątrz stowarzyszenia.

Dla wielu z nas przeprowadzka i zmiana otoczenia jest źródłem inspiracji i chęci do przemiany nie tylko siebie, ale także najbliższego otoczenia. Nasze doświadczenia zawodowe i życiowe powodują, że możemy być przykładem, inspiracją i wsparciem dla innych.

Chcemy pozytywnie wpływać na nasze  otoczenie i czuć, że działalność Polish Professional Women stanowi cegiełkę, przyczyniającą się do budowania dobrych relacji ze światem wokół nas. Dlatego też wzmacniamy działania naszej Komisji Odpowiedzialności Społecznej (Social Responsibility).

Co robią?

Członkinie PPW, które są jednocześnie wolontariuszkami, przez włączenie się w działania Social Responsibility:

- mogą współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi w Holandii i poznawać specyfikę ich działalności - uczestniczą w holenderskim życiu społecznym

- mają okazję współtworzyć i współorganizować ciekawe akcje wolontariackie, kursy i treningi - dzielą się tym, co mają cennego: doświadczeniem, wiedzą, czasem lub energią

- mają szansę być mówczyniami, prowadzącymi lub trenerkami - robią coś dobrego dla innych, wspierając, ucząc i inspirując osoby o mniej uprzywilejowanej pozycji

- przez swoje działania dają świadectwo, że Polki mają wiele do zaoferowania lokalnej społeczności i są jej wartościową częścią - budują pozytywny wizerunek Polek w Holandii

Jeżeli czujesz, że chcesz się włączyć w działalność wokół siebie, przyczynić się do dzielenia się dobrem, pomoc bardziej potrzebującym, skontaktuj się z nami.

Napisz do nas!