Kim są?

Ambasadorki Polish Professional Women to panie, którym bliskie są wartości stowarzyszenia. To często byłe członkinie PPW, które z różnych względów już nie kontynuują członkostwa (np. brak czasu, powrót do Polski), ale które chcą krzewić idee PPW pośród innych Polek, gdyż  wiedzą, że stowarzyszenie przyczynia się do pozytywnego rozkwitu Polek i ich działalności w Holandii.

Dla wielu z nas członkostwo w PPW i aktywny udział w jego działaności jest pierwszą inicjatywą stowarzyszeniową nakierowaną na własne, kobiece samorealizacjne cele. Kontakty, umiejętności, pewność siebie wyniesione z PPW dają możliwości do dalszego rozwoju i aktywności na innych polach.

Chcemy być punktem startowym dla polskich pań, trampoliną do ich dalszej samorealizacji. Liczymy na to, że jak już zawojują świat, to wrócą dzielić się swoim doświadczeniem w ramach zasady "Pass it forward".

Co robią?

- opowiadają innym Polkom o Polish Professional Women i o tym, co im osobiście dało członkostwo w stowarzyszeniu - pokazują i są pozytywną zmianą

- pozostają w kontakcie ze stowarzyszeniem przez udział w otwartych spotkaniach PPW - łączą się z ideą i wspólnotą PPW

- śłużą radą i doświadczeniem, pomagając w ten sposób rozwijać organizację - inspirują do działania

- o ile tylko mogą, wspierają stowarzyszenie finansowo przez dokonywanie darowizn na rzecz stowarzyszenia - wspierają

Jeżeli chciałbyś się zainspirować inne panie do wstąpienia do stowarzyszenia, pokazać w jaki sposób Tobie stowarzyszenie pomogło i jak przyczyniło się do Twojego dalszego rozwoju, skontaktuj się z nami!

Napisz do nas!