Szukamy Członkini Zarządu

Drogie Członkinie,

Jeszcze przed zakończeniem tego roku szykujemy Wam niespodziankę. Planujemy zmienić skład osobowy zarządu. Doszłyśmy do wniosku, że zarząd potrzebuje wzmocnienia, a stowarzyszenie świeżości, która zawsze towarzyszy dołączeniu do zarządu nowej osoby.

Tym razem szukamy nowej członkini zarządu, która przejmie od Moniki Boomgaard sprawy związane z działalnością operacyjną. Liczymy na to, że nowa członkini zarządu ds. Operacyjnych będzie z jednej strony kontynuować  rozpoczętą tradycję naszych spotkań, a z drugiej strony rozwinie ją w kierunku, który jeszcze bardziej będzie odpowiadać Waszym oczekiwaniom.

Zgodnie ze statutem to Wy, jako Walne Zgromadzenie, wybieracie członkinię zarządu, a zarząd ma możliwość przedstawienia Wam nominacji na to stanowisko. Obecnie uważamy, że doskonałą kandydatką do zarządu jest Agata Michalaszek-Geerdink i dlatego chciałybyśmy Wam przybliżyć jej sylwetkę oraz przedstawić uzasadnienie naszej propozycji uzasadnienie naszej propozycji >>> .

Jednocześnie, aby zachować transparentność procesu budowania składu zarządu, załączamy opis stanowiska i ogłoszenie o wakacie (patrz poniżej). Być może któraś z Was będzie chciała zrobić i sobie i nam prezent na Gwiazdkę i zgłosić swoją kandydaturę? Zachęcamy wszystkie z Was, które również chcą dołączyć do zarządu i uważają, że spełniają wskazane w ogłoszeniu warunki do odpowiedzi na nie. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 31 grudnia 2017 roku.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zarząd

Polish professional Women in the Netherlands

OPIS STANOWISKA

Członkini Zarządu ds. Operacyjnych odpowiedzialna za dzialalność operacyjną w Stowarzyszeniu

Polish Professional Women in the Netherlands Society jest młodym prężnym stowarzyszeniem, zrzeszającym aktywne, ciekawe świata, tolerancyjne, niebojące się wyzwań i dające sobie radę w każdych warunkach Polki. Związało się z nami już ponad sto członkiń.

Dla swoich członkiń stowarzyszenie organizuje comiesięczne wydarzenia o charakterze networkingowym lub szkoleniowym. Ponadto, daje okazje do wymiany doświadczeń w czasie kwartalnych śniadań tematyczno-brażowych.

Stowarzyszenie rozwija również działalność na polu Social Responsibility, aby przyczyniać się do budowania dobrych relacji ze światem wokół. Ponadto, stowarzyszenie planuje rozwijać działalność, mającą na celu wspieranie więzi NL-PL i również przez to budować pozytywny wizerunek Polski i Polaków w Niderlandach.

Stanowisko:

Członkini Zarządu ds. Operacyjnych  - odpowiedzialna za dzialalność operacyjną w Stowarzyszeniu

Zadania:

1. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach i procesie decyzyjnym zarządu.
2. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Prowadzenie działalności operacyjnej Stowarzyszenia np.:
a. Planowanie programu wydarzeń dla członkiń – dbanie o interesujący zakres tematyczny odpowiadający celom i wartościom Stowarzyszenia;
b. Kontakty z mówcami, trenerami i prowadzącymi wydarzenia;
c. Profesjonalna organizacja wydarzeń dla członkiń;
d. Współpraca z członkiniami Komisji ds. Operacyjnych, w szczególności zachęcanie członkiń do działalności w Komisji, pozostawanie w kontakcie, inspiracja, pomoc;
e. Dbanie o sprawne działanie Komisji zarówno wewnątrz (kwestie wewnętrznych procesów współpracy, archiwizacja dokumentacji itp.), jak i na zewnątrz Komisji (kwestie współpracy z innymi Komisjami oraz dostawcami i partnerami Stowarzyszenia);
f. Organizowanie wydarzeń komisarskich.
4. Współpraca ze Skarbnikiem przy sporządzaniu budżetu i planu działalności;
5. Współpraca z Członkinią Zarządu ds. Członkowskich przy sporządzaniu ankiet członkowskich;
6. Projekty ustalone wspólnie z zarządem.
8. Nastawienie na współpracę zespołową i dobrą atmosferę w zespole;
9. Umiejetność motywowania i inspirowania innych do działania.

Kwalifikacje:

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu;
2. Aktywność zawodowa min. 6 lat;
3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
4. Znajomość języka holenderskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (lub chęć i zapał do nauki);
5.Doświadczenie zawodowe w pracy z większymi grupami ludzi na stanowisku kierowniczym – umiejętność organizacji i zarządzania;
6. Znajomość takich narzędzi jak: Microsoft Office, zdalnych komunikatorów, Speakap konieczna, a takich narzędzi jak WordPress, Mailchimp, Eventbrite, programu graficznego np. Photoshop mile widziana.

Kompetencje:

1. Dostępność i uważność na innych;
2. Łatwość komunikacji i responsywność;
3. Przejawianie inicjatywy i proaktywność;
4. Odpowiedzialność i finalizacja zadań;
5. Podejście „yes, we can!”;
6. Asertywność;
7. Umiejętność organizacji pracy własnej i innych;
8. Nastawienie na współpracę zespołową i dobrą atmosferę w zespole;
9. Umiejetność motywowania i inspirowania innych do działania.

Czas:

4-6 godzin w tygodniu

Dalsze kroki:

Co: Prosimy o przysłanie CV (ewentualnie linku do Linkedin) i listu motywacyjnego
Termin: 31 grudnia 2017 roku
Adres: Sekretarz Stowarzyszenia: daria.kanters@polishprofessionalwomen.com

Zastrzeżenia:

  • Kandydatki uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi działalność stowarzyszenia: http://polishprofessionalwomen.com/onas/dokumenty/;
  • Stowarzyszenie zastrzega, iż w przypadku dużej liczby chętnych, ze względu na ograniczenia czasowo-techniczne, będzie odpowiadać jedynie na wybrane oferty;
  • W celu dokonania prawidłowej selekcji, ze względu na dopasowanie do istniejącej grupy członkiń zarządu, mogą zostać przeprowadzone testy;
  • Spotkania odbędą się jedynie z wybranymi kandydatkami.
Posted in Wszystkie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *